personálny servis personálny servis Personálny servis personalny servis

Pre našich klientov ponúkame z položky personálny servis nasledovné služby:


 • personálnu agendu pri nástupe do zamestnania
 • personálnu agendu pri výstupe zo zamestnania
 • uzatvorenie pracovnej zmluvy alebo dohody o mimopracovnej činnosti
 • výpoveď zo zamestnania
 • registráciu zamestnávateľa (Sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne)
 • registráciu zamestnancov (Sociálna poisťovňa, zdravotná poisťovňa)
 • mesačné výkazy do Sociálnej poisťovne
 • mesačné výkazy do zdravotných poisťovní
 • štatistiku
 • výpočet nároku na stravné lístky
 • výpočet priemerky na dovolenku, odstupné...
 • korešpondenciu so zamestnancom (napr. napomenutie z dôvodu porušenia pracovnej disciplíny)
V rámci činnosti personálny servis Vám vieme odporučiť ako viesť zamestnancov.