Vy nám odovzdáte podklady k mesačnému spracovaniu miezd a o všetko ostatné

– komunikácie s poisťovňami a s DU sa postaráme my

 

orientacny cenník služieb cenník služieb Cenník služieb orientacne ceny

 

Naša spoločnosť sa snaží stanoviť ceny čo najvýhodnejšie pre klienta v závislosti od charakteru, rozsahu a náročnosti služieb a od množstva, pripravenosti a spracovania podkladov. 

Na základe Vami poskytnutých informácií o Vašej spoločnosti a o počte účtovných dokladov za určité obdobie (mesiac, štvrťrok, polrok alebo rok) Vám vypracujeme podrobnú cenovú ponuku

cenník služieb cenník služieb Cenník služieb cennik text

 Daňové priznanie typu A – od 10 do 20 €
 Daňové priznanie typu B + výkazy – 50 €
 Daňové priznanie typu B – paušálne výdavky – 35 €
 Daňové priznanie PO + výkazy + príloha – od 80 do 175 €
 Ročné zúčtovanie ZP – od 10 do 20 €
 
Mzdová evidencia
 - zamestnanec na hlavný pracovný pomer – 7 €
 
- zamestnanec na dohodu – 4 €
Ročné zúčtovanie dane z príjmov zamestnanec – 10 €

Mesačný prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti:
 - s elektronickým odoslaním na DU - 10 €
- bez elektronického odoslania na DU - 5 €

Detto poisťovne SP:
 - spracovanie výkazu a elektronické odoslanie - 5 €
 - spracovanie bez odoslania - zľava 50% - 2,50 €

Detto poisťovne ZP:
 - spracovanie výkazu a elektronické odoslanie - 5 €
 - spracovanie bez odoslania - zľava 50% - 2,50 €

Cenník služieb má informačný charakter


Daňové poradenstvo pre našich stálych klientov poskytujeme grátis !!!

Cena za našu prácu môže byť len zlomkom tých výdavkov, ktoré pri dobrom poradenstve dokážete ušetriť!