mzdový servis Mzdový servis Mzdový servis mzdovy servis
mzdový servis Mzdový servis Mzdový servis mzda

Súčasťou položky mzdový servis, teda spracovania miezd je vykonanie ročného zúčtovania dane zo závislej činnosti, spracovanie mesačného prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z prímov zo závislej činnosti a hlásenie o dani zo závislej činnosti za rok.
Outsourcing mzdovej agendy je vhodný najmä pre menšie spoločnosti, pre ktoré je nerentabilné zamestnávať interného zamestnanca.

Pre našich klientov ponúkame spracovanie a výpočet nasledovných druhov miezd a odmien:


 • mzdy v hlavnom pracovnom pomere
 • dohody o vykonaní práce
 • dohody o pracovnej činnosti
 • dohody o brigádnickej práci študenta
 • odmeny orgánov spoločnosti (konatelia, členovia predstavenstva)